Onze privacyverklaring

Dokter Sultan hecht waarde aan jouw privacy. Lees er hier meer over.
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Onze privacyverklaring

Dokter Sultan hecht waarde aan jouw privacy. Lees er hier meer over.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Over deze privacyverklaring

Dokter Sultan Duyar acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beschermd. Je kunt er zeker van zijn dat jouw gegevens veilig zijn bij Dokter Sultan Duyar en dat wij ons aan de toepasselijke wetgeving houden.

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mogen inzien, hoe wij jouw gegevens opslaan, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn onder meer: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en gezondheidsinformatie. Wij verkrijgen dit soort gegevens van jou wanneer je bij ons komt voor een onderzoek of behandeling. Ook wanneer je de website van Dokter Sultan Duyar bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Dokter Sultan Duyar mag alleen persoonsgegevens over jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke basis hebben. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn:

 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (de behandelingsovereenkomst)
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst, Zorgverzekeringswet)
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op de belangen van de kliniek.
 • Jouw toestemming

Dokter Sultan Duyar verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Algemene communicatie en planning van een afspraak.
 • (naam en adresgegevens, telefoon, e-mail)
 • Juiste en veilige zorgverlening overeenkomstig de behandelingsovereenkomst
 • (verwijsbrief, uitgebreide gezondheidsvragen, voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën enz. We leggen alles vast in een medisch dossier)
 • Identificatie
 • (BSN-nummer, soort en nummer van het identiteitsbewijs)
 • Declaratie van de behandeling bij jouw zorgverzekeraar indien van toepassing
 • (zorgverzekeraar en polisnummer)
 • Facturering voor niet-verzekerde zorg
 • Meting van de resultaten van de behandeling en de tevredenheid van de patiënt
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Wetenschappelijk onderzoek

Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw gegevens. Dit omvat alle informatie uit laboratorium- en onderzoeksgegevens.

Als je geen bezwaar maakt, sturen wij jouw huisarts/verwijzer een brief met de uitgevoerde behandelingen en/of adviezen voor verdere zorg. Jouw apotheker zal je een recept voor medicatie geven indien nodig. Deze informatie zal via beveiligde e-mailsystemen worden meegedeeld of op papier aan u worden verstrekt.

Als je naar een andere arts wordt doorverwezen, ontvangt deze van ons een verwijsbrief met relevante medische informatie.

Wij brengen de kosten van jouw behandeling in rekening bij jouw zorgverzekeraar. De beschrijving van de behandelingscode of zorgactiviteit bevat medische informatie. Je BSN zal ook worden doorgegeven.

In bijzondere gevallen zijn wij verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten zoals de politie en de gerechtelijke autoriteiten, de FIOD-ECD. Wij gaan dan eerst na wat het doel is en of het aan de wettelijke vereisten voldoet. Wij volgen ook de richtlijnen die zijn opgesteld door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Ernstige calamiteiten melden we bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij een mogelijke uitbraak van besmettelijke ziekten zijn wij verplicht jouw gegevens door te geven aan de GGD.

Dokter Sultan Duyar zal jouw gegevens nooit doorgeven aan een bedrijf of filiaal in een land buiten de Europese Unie.

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Elke werknemer is verplicht tot geheimhouding. Dit geldt ook voor anderen die door de kliniek zijn ingehuurd of anderszins aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Naast de beveiliging van de systemen willen wij er ook voor zorgen dat binnen de kliniek niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. Daarom zijn de systemen waarin patiëntengegevens worden opgeslagen, alleen toegankelijk voor werknemers voor wie het voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is dat zij toegang hebben.

Onze elektronische gezondheidszorgsystemen, die jouw medische gegevens bevatten, zijn op verschillende manieren beveiligd, onder meer met toegangsbeperkingen, logging, enz. Wij werken alleen met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Wij voorzien ook in maatregelen zoals back-ups tegen gegevensverlies als gevolg van brand of diefstal.

Met leveranciers die jouw gegevens namens ons verwerken, hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten. Deze omvatten zekerheidsovereenkomsten. Een verwerker mag jouw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Andere voorbeelden:

Papieren dossiers worden opgeborgen in afgesloten kasten en brandwerende ruimten. (Denk ook aan externe opslag)

Wij hebben een gedragscode opgesteld voor werknemers en ingehuurde derden.

De kliniek wordt periodiek onderworpen aan privacy- en veiligheidsaudits

Alle/een aantal medewerkers zijn getraind in het voorkomen van beveiligingsincidenten en gebruiken de meldcode datalekken voor het geval, ondanks alle maatregelen, toch misbruik is gemaakt van jouw gegevens.

uitwisselingssystemen, gecodeerd e-mail verkeer.

Dokter Sultan Duyar bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de gegevens en kan voor elk doel verschillend zijn.

Wij moeten jouw medische gegevens 20 jaar bewaren, voor facturatie/declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

Een bezoek aan de website van doctorsultan.com
Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij jouw IP-adres, bezoekersgegevens en plaatsen wij cookies. Hieronder kun je lezen waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

Op de websites van Dokter Sultan Duyar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak onze website verder optimaliseren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Dit stelt ons in staat onze diensten verder te verbeteren. Wij registreren ook hoe bezoekers door de website van Dokter Sultan Duyar klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en verwerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekersgedrag, voor fraudepreventie en om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Wij gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Wij gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s van de website je bezoekt, zodat wij een profiel van jouw online gedrag kunnen opbouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om eventuele advertenties op jouw profiel af te stemmen, zodat ze zo relevant mogelijk voor je zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Daar hebben wij geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. jouw IP-adres wordt uitdrukkelijk niet vermeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Elke werknemer is verplicht tot geheimhouding. Dit geldt ook voor anderen die door de kliniek zijn ingehuurd of anderszins aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

Naast de beveiliging van de systemen willen wij er ook voor zorgen dat binnen de kliniek niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. Daarom zijn de systemen waarin patiëntengegevens worden opgeslagen, alleen toegankelijk voor werknemers voor wie het voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is dat zij toegang hebben.

Onze elektronische gezondheidszorgsystemen, die jouw medische gegevens bevatten, zijn op verschillende manieren beveiligd, onder meer met toegangsbeperkingen, logging, enz. Wij werken alleen met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Wij voorzien ook in maatregelen zoals back-ups tegen gegevensverlies als gevolg van brand of diefstal.

Met leveranciers die jouw gegevens namens ons verwerken, hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten. Deze omvatten zekerheidsovereenkomsten. Een verwerker mag jouw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Andere voorbeelden:

 • Papieren dossiers worden opgeborgen in afgesloten kasten en brandwerende ruimten. (Denk ook aan externe opslag)
 • Wij hebben een gedragscode opgesteld voor werknemers en ingehuurde derden.
 • De kliniek wordt periodiek onderworpen aan privacy- en veiligheidsaudits
 • Alle/een aantal medewerkers zijn getraind in het voorkomen van beveiligingsincidenten en gebruiken de meldcode datalekken voor het geval, ondanks alle maatregelen, toch misbruik is gemaakt van jouw gegevens.
 • Exchange systemen, versleuteld e-mail verkeer.

Dokter Sultan Duyar bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de gegevens en kan voor elk doel verschillend zijn.

Wij moeten jouw medische gegevens 20 jaar bewaren, voor facturatie/declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

Een bezoek aan de website van doctorsultan.com

 • 30 dagen

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij jouw IP-adres, bezoekersgegevens en plaatsen wij cookies.

Wij gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op je computer. Wij gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s van de website je bezoekt, zodat wij een profiel van jouw online gedrag kunnen opbouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres, enz., maar alleen om jouw bezoek aan onze website zo aangenaam en relevant mogelijk te maken.

Informatie
Je heb recht op informatie over welke gegevens wij over je verwerken, wat wij ermee doen, wie wij zijn en met wie wij ze delen, en over de rechten die je hebt en hoe je die kunt uitoefenen. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring die je op deze website kunt vinden.

Inzage in en kopieën van jouw gegevens
Bent je een cliënt/patiënt van Dokter Sultan Duyar en wil je zien over welke persoonsgegevens wij van jou beschikken? Dan kun je gebruik maken van jouw “recht op inzage”. Je kunt ook een kopie van (een deel van) jouw dossier aanvragen.

Let op: voor minderjarige patiënten gelden specifieke regels. In het kort betekent dit:

 • Ouders/wettelijk vertegenwoordigers kunnen alle rechten van hun kinderen tot de leeftijd van 12 jaar uitoefenen
 • Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten worden betrokken bij het verstrekken van inzage in en kopieën van medische dossiers.
 • Ouders/wettelijke vertegenwoordigers van kinderen vanaf 16 jaar hebben geen rechten, tenzij hun kind daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Voor specifieke gevallen volgen wij de KNMG-richtlijn “Omgaan met medische gegevens” en de KNMG-wegwijzer “Toestemming en informatie bij behandeling van minderjarigen“.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht op correctie van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Je hebt ook het recht om de gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of indien jouw gegevens door ons in strijd met een wettelijke verplichting zijn verwerkt.

Recht op het wissen van gegevens
Bovendien heb je het recht om bepaalde gegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld als jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, als je bezwaar maakt tegen de verwerking of als jouw gegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt. Toch kunnen wij niet altijd alle gevraagde gegevens wissen, omdat wij verplicht zijn (of kunnen worden) bepaalde gegevens over jou te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken of wijzigen. Dit gebeurt wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Dr. Sultan Duyar onwettig is.

Recht van verzet
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dr. Sultan Duyar indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Indien u uw persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt, hebt u in bepaalde gevallen recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat wij uw gegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare manier aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door ons een brief te sturen met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet vereist. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren.

Wij vragen u zich te legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Zo kunnen wij nagaan of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Buitensporige verzoeken zijn verzoeken waarbij u ons bijvoorbeeld om informatie vraagt die boven het gemiddelde en het noodzakelijke uitgaat.

Melden van incidenten
Als onverhoopt blijkt dat er iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of wij vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het incident nadelige of negatieve gevolgen voor u heeft, zullen wij u dat zo snel mogelijk laten weten.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens
De regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wet.

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring door ons niet of niet voldoende worden nageleefd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Autoriteit persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Dokter Sultan Duyar kan deze privacyverklaring updaten. De laatste wijziging was op 1 juni 2022. De meest recente versie is altijd te vinden op deze website:
doctorsultan.com
.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Aarzel niet om contact met ons op te nemen,
bezoek hier onze contact pagina
.

Hoi, ik ben dokter Sultan Duyar

Ik ben dokter Sultan Duyar en ik ben een ervaren board-gecertificeerd meertalige interculturele kinderarts en tevens leefstijlgeneeskunde arts.

En het belangrijkste is dat ik een trotse moeder ben van twee geweldige kinderen!

Als kinderarts en ook als leefstijlgeneeskunde arts richt ik mij niet alleen op de ziekte en behandeling, maar ga ik voor een complete benadering van gezondheid en richt ik mij op de oorzaak van de onderliggende ziekte.

Het leven is mooi met een glimlach!

Wat ouders zeggen over
Dokter Sultan

“Dokter Sultan is een ongelooflijk lieve dokter voor mijn zoontje Xess. Hij voelt zich op zijn gemak bij haar en zij stelt hem gerust.

Ze legt heel duidelijk en goed uit wat er aan de hand is en heeft een heel prettige manier van communiceren. we houden van dokter Sultan!”

Yolanthe Cabau, Los Angeles, USA

“We leerden Dr. Sultan kennen in een tijd dat we voortdurend nieuwe dokters probeerden voor onze dochter, maar elke keer waren we teleurgesteld over de service die we kregen en verloren we de hoop.

Haar pediatrische aanpak, haar onderzoekstechnieken en vooral de pediatrische benadering die we bij veel artsen in Turkije zien, ver van de gewoonte om bij elke gelegenheid medicatie voor te schrijven, het evalueren van de baby via zijn eigen natuurlijke ontwikkeling en het gevoel van vertrouwen dat ze ons gaf dankzij haar behandeling en zorggerichte aanpak, maakten op ons een zeer grote indruk tijdens onze eerste ervaring.

Vooral na onze eerste afspraak zal ik nooit dat vredige moment vergeten waarop mijn vrouw en ik elkaar aankeken en zeiden dat we eindelijk de dokter hadden gevonden die we zochten.”

De familie Ozcan, Londen, UK

“Dr. Duyar is de liefste dokter die je voor je kinderen kunt hebben.
Ze is er altijd voor je, luistert naar zowel ouders als kind.

Zij is zeer empathisch, kalm, deskundig, betrokken, toegewijd en standvastig. Onze kinderen vonden een bezoek aan de kinderarts nooit erg, zelfs niet als ze een prik nodig hadden.

Dr. Duyar zorgde ervoor dat ze zich altijd op hun gemak voelden.”

Bouchra van Persie, Nederland

Wij wonen als gezin in het buitenland en het is niet altijd gemakkelijk gebleken een goede kinderarts te vinden. Daarom ben ik erg blij dat ik dokter Sultan ken.

Zelfs als ik naar een dokter ga, neem ik altijd meteen daarna contact met haar op om een second opinion te vragen. Ze antwoordt snel en gemakkelijk en is altijd heel precies (vraagt om verschillende foto’s en video’s).

Wat ik vooral waardeer, is dat ze terughoudend is met het voorschrijven van antibiotica en andere sterke medicijnen als het niet absoluut noodzakelijk is.

Hartelijk dank voor al die keren dat je ons geholpen hebt, Sultan!”

De familie Arslan, Duitsland

“Als je op zoek bent naar een liefdevolle, zorgzame en kundige kinderarts, ben je op de juiste plek.

Ik ontmoette Sultan toen ze haar eigen chique kliniek had in een van de meest prestigieuze complexen in Istanbul. Haar patiënten, ik bedoel de kinderen, hielden van haar. De ouders waren er zeker van dat ze in goede handen waren, de hele tijd.

Ze weet wat ze doet en het enige wat ze wil is gezonde generaties opbouwen. Vertrouw haar, je zult er geen spijt van krijgen.”

Eczacı (apotheker), Zorlu Center Eczanesi, Istanbul

“We hadden een online consultatie met Sultan voor mijn 4 maanden oude baby.

Ik vond haar aanpak goed, omdat ze geen stress creëerde voor de conditie van de baby, maar er toch op wees wat voor aandacht nodig is.

Ze is een zeer beleefd persoon, en maakt dat je je op je gemak voelt om haar te benaderen voor alles wat je nodig hebt.”

Familie, Portugal

Wat ouders zeggen over Dr. Sultan

“Dokter Sultan is een ongelooflijk lieve dokter voor mijn zoontje Xess. Hij voelt zich op zijn gemak bij haar en zij stelt hem gerust.

Ze legt heel duidelijk en goed uit wat er aan de hand is en heeft een heel prettige manier van communiceren. we houden van dokter Sultan!”

Yolanthe Cabau, Los Angeles, USA

“We leerden Dr. Sultan kennen in een tijd dat we voortdurend nieuwe dokters probeerden voor onze dochter, maar elke keer waren we teleurgesteld over de service die we kregen en verloren we de hoop.

Haar pediatrische aanpak, haar onderzoekstechnieken en vooral de pediatrische benadering die we bij veel artsen in Turkije zien, ver van de gewoonte om bij elke gelegenheid medicatie voor te schrijven, het evalueren van de baby via zijn eigen natuurlijke ontwikkeling en het gevoel van vertrouwen dat ze ons gaf dankzij haar behandeling en zorggerichte aanpak, maakten op ons een zeer grote indruk tijdens onze eerste ervaring.

Vooral na onze eerste afspraak zal ik nooit dat vredige moment vergeten waarop mijn vrouw en ik elkaar aankeken en zeiden dat we eindelijk de dokter hadden gevonden die we zochten.”

De familie Ozcan, Londen, UK

“Dr. Duyar is de liefste dokter die je voor je kinderen kunt hebben.
Ze is er altijd voor je, luistert naar zowel ouders als kind.

Zij is zeer empathisch, kalm, deskundig, betrokken, toegewijd en standvastig. Onze kinderen vonden een bezoek aan de kinderarts nooit erg, zelfs niet als ze een prik nodig hadden.

Dr. Duyar zorgde ervoor dat ze zich altijd op hun gemak voelden.”

Bouchra van Persie, Nederland

Wij wonen als gezin in het buitenland en het is niet altijd gemakkelijk gebleken een goede kinderarts te vinden. Daarom ben ik erg blij dat ik dokter Sultan ken.

Zelfs als ik naar een dokter ga, neem ik altijd meteen daarna contact met haar op om een second opinion te vragen. Ze antwoordt snel en gemakkelijk en is altijd heel precies (vraagt om verschillende foto’s en video’s).

Wat ik vooral waardeer, is dat ze terughoudend is met het voorschrijven van antibiotica en andere sterke medicijnen als het niet absoluut noodzakelijk is.

Hartelijk dank voor al die keren dat je ons geholpen hebt, Sultan!”

De familie Arslan, Duitsland

“Als je op zoek bent naar een liefdevolle, zorgzame en kundige kinderarts, ben je op de juiste plek.

Ik ontmoette Sultan toen ze haar eigen chique kliniek had in een van de meest prestigieuze complexen in Istanbul. Haar patiënten, ik bedoel de kinderen, hielden van haar. De ouders waren er zeker van dat ze in goede handen waren, de hele tijd.

Ze weet wat ze doet en het enige wat ze wil is gezonde generaties opbouwen. Vertrouw haar, je zult er geen spijt van krijgen.”

Eczacı (apotheker), Zorlu Center Eczanesi, Istanbul

“We hadden een online consultatie met Sultan voor mijn 4 maanden oude baby.

Ik vond haar aanpak goed, omdat ze geen stress creëerde voor de conditie van de baby, maar er toch op wees wat voor aandacht nodig is.

Ze is een zeer beleefd persoon, en maakt dat je je op je gemak voelt om haar te benaderen voor alles wat je nodig hebt.”

Familie, Portugal

Hoe kan ik jou en je kind helpen?

Hoi, ik ben dokter Sultan Duyar

Ik ben dokter Sultan Duyar en ik ben een ervaren board-gecertificeerd meertalige interculturele kinderarts en tevens leefstijlgeneeskunde arts.

En het belangrijkste is dat ik een trotse moeder ben van twee geweldige kinderen!

Als kinderarts en ook als leefstijlgeneeskunde arts richt ik mij niet alleen op de ziekte en behandeling, maar ga ik voor een complete benadering van gezondheid en richt ik mij op de oorzaak van de onderliggende ziekte.

Het leven is mooi met een glimlach!